» start page / index

 » ECP 2007

 » Cytology 2008

 » IAP seminars

 » University of Helsinki
    weekly seminars

 » Tampere University
    Hospital seminars

 » various seminars

 » search

Tuesday slide seminar, November 8th 2011
Mikko Rönty
Division of Pathology, HUSLAB, University Central Hospital, Helsinki, Finland

 
Slide 1  
Tapaus 1
34 N. Keuhkon adenomatoottinen malformaatio. Poistettu basaalisegmentit oik. alalohkosta
  
 
Slide 1  
Tapaus 2
43N. Reiden takana posteriorisessa kompartmentissa bices femoris- semitendonosus-lihaksiin liittyy kookas mutta tarkkarajainen tuumori maksimi läpimitaltaan noin 7 cm. Tuumori sijaitsee 7 - 8 cm istuinluukyhmyn alapuolella. Kasvain ei ole rasvaa ja se tehostuu kauttaaltaan homogeenisesti. Tuumorissa myös runsas verisuonitus.
  
 
Slide 1  
Tapaus 3
48 N. Potilaalla 2010 kesällä todettu kaulatuumori, joka biopsoitu. Jatkotutkimuksissa todettu primaarituumoriksi sopiva leesio keskilin jassa nenänielun katossa. Neuroendokriiniset markkerit immunohistokemiallisesti positiiviset.
  
 
Slide 1  
Tapaus 4
48 M. Levinnyt mediastinaalinen maligniteetti. Oikean keuhkon alalohkon mediaalibasaalisegmentistä jääleike.
  
 
Slide 1  
Tapaus 5
66 M. 3600g, 25cm Ø, pleuratuumori.
  


All material on this website is protected by copyright. By accessing or downloading contents
from this website, you expressly agree and consent to our terms and conditions.